آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر تا پایان روز جمعه ۳۰ تیر ماه به تفکیک اجراها مشخص شد. به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه […]

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر تا پایان روز جمعه ۳۰ تیر ماه به تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تا پایان روز جمعه ۳۰ تیر ماه به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «جریان» به کارگردانی علیرضا معروفی که از روز ۲۹ تیر ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا پایان روز جمعه ۳۰ تیر ماه با مجموع ۲ اجرا و میزبانی از ۳۷۳ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۴۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «ژنرال مجهول» به کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی که از روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا روز جمعه ۳۰ تیر ماه با مجموع ۹ اجرا و ۶۲۷ تماشاگر به فروشی معادل ۵۶ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «حرفه ای» به کارگردانی وحید منتظری نیز که از روز ۲۲ تیر ماه اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرد، تا روز جمعه ۳۰ تیر ماه با مجموع ۸ اجرا و ۸۷۰ تماشاگر به فروشی معادل ۸۹ میلیون و ۷۹۱ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

نمایش «هیدن» به کارگردانی کوروش شاهونه هم که از روز ۲۴ تیر ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۳۰ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ۳۰ تیر ماه با ۴ نوبت اجرا و ۳۷۴ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۴۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سایه روشن» به کارگردانی سعیده آجربندیان هم که از روز ۲۳ تیر ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزا ر تومان اجرای خود را آغاز کرده، تا روز جمعه ۳۰ تیر ماه با ۷ نوبت اجرا و مجموع ۲۱۷ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «چخفته» به کارگردانی اشکان پیردل زنده نیز که از روز ۲۳ تیر ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۱۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا روز جمعه ۳۰ تیر با مجموع ۷ اجرا و ۴۷۳ تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل ۴۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شازده کوچولو ۲۰۲۳» به کارگردانی نیما گودرزی هم که از ۲۰ تیر در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا روز جمعه ۳۰ تیر ماه با مجموع ۱۰ اجرا و ۲۶۷ تماشاگر به فروشی معادل ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

  • نویسنده : ساراکوشا