وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعال شدن اینترنت خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار خبر داد. عیسی زارع پور در یکی از پیام‌رسان‌ های بومی در خصوص اینترنت خبرنگاران گفت: به مناسبت روز خبرنگار، اینترنت خبرنگاران مانند سال‌های گذشته فعال می‌شود. وی افزود: خبرنگاران از ۱۷ مرداد به مدت یک ماه فرصت دارند از طریق […]

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فعال شدن اینترنت خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار خبر داد.

عیسی زارع پور در یکی از پیام‌رسان‌ های بومی در خصوص اینترنت خبرنگاران گفت: به مناسبت روز خبرنگار، اینترنت خبرنگاران مانند سال‌های گذشته فعال می‌شود.

وی افزود: خبرنگاران از ۱۷ مرداد به مدت یک ماه فرصت دارند از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند برای دریافت اینترنت خبرنگاری اقدام کنند.