مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره‌کل هنرهای نمایشی از برگزاری نخستین جشنواره نمایشنامه‌های ۱۰ دقیقه‌ای و نمایشنامه‏‌های یک دقیقه‏‌ای خبر داد. به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، نرگس یزدی مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره‌کل هنرهای نمایشی از برگزاری نخستین جشنواره نمایشنامه‏‌های ۱۰ دقیقه‌ای و نمایشنامه‏‌های یک […]

مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره‌کل هنرهای نمایشی از برگزاری نخستین جشنواره نمایشنامه‌های ۱۰ دقیقه‌ای و نمایشنامه‏‌های یک دقیقه‏‌ای خبر داد.

به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، نرگس یزدی مدیر دفتر پژوهش، آموزش و انتشارات اداره‌کل هنرهای نمایشی از برگزاری نخستین جشنواره نمایشنامه‏‌های ۱۰ دقیقه‌ای و نمایشنامه‏‌های یک دقیقه‌ای با هدف ایجاد پویایی در فضای تئاتری کشور خبر داد.

این مدرس و مدیر تئاتر با اشاره به اهمیت و ضرورت فراهم کردن بستری جهت شناسایی استعدادها در حوزه نمایشنامه‌نویسی به‏ ویژه در قالب‏‌های نوین، گفت: نخستین جشنواره نمایشنامه‌های ۱۰ دقیقه‌ای و نمایشنامه‏‌های یک دقیقه‏‌ای به دنبال رقم زدن جریانی نو و پویا در عرصه نمایشنامه‌نویسی است تا نمایشنامه‌نویسان را ترغیب کند خلاقانه آثاری بدیع خلق کنند.

این رویداد در مهر سال جاری با موضوع آزاد برگزار و جزئیات و فراخوان آن به زودی منتشر خواهد شد.

  • نویسنده : ستاره کوشا