با حفظ سهمیه ایران، پرونده ثبت جهانی «منظر فرهنگی ماسوله» امسال دوباره برای یونسکو ارسال می‌شود. به گزارش ستاره هنر از ایرنا، روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: پیرو مذاکرات انجام‌شده در زمان بررسی پرونده منظر فرهنگی ماسوله در چهل و پنجمین کمیته میراث جهانی و مسائل […]

با حفظ سهمیه ایران، پرونده ثبت جهانی «منظر فرهنگی ماسوله» امسال دوباره برای یونسکو ارسال می‌شود.

به گزارش ستاره هنر از ایرنا، روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: پیرو مذاکرات انجام‌شده در زمان بررسی پرونده منظر فرهنگی ماسوله در چهل و پنجمین کمیته میراث جهانی و مسائل طرح‌شده برای حفظ سهمیه ایران به منظور ارسال مجدد پرونده منظر فرهنگی ماسوله به یونسکو بدون در نظرگیری محدودیت های سهمیه سالانه، کمیته میراث جهانی در بند ٦١ اصلاحیه راهنمایی اجرایی کنوانسیون میراث جهانی، این امکان را فراهم کرد تا کشورها بتوانند در موارد مشابه وضعیت پرونده ماسوله (وضعیت دیفر) امکان ارسال این پرونده‌ها را بدون در نظرگیری سهمیه سالانه کشورها داشته باشند؛ بنابراین ایران برای سال جاری، پرونده ماسوله را بدون محدودیت سهمیه‌ای برای یونسکو ارسال می‌کند.

در مذاکرات هیأت اعزامی ایران به اجلاس کمیته میراث جهانی، رایزنی‌های فنی و کارشناسی مؤثر و خوبی در خصوص پرونده ماسوله با ایکوموس جهانی (شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی) صورت پذیرفت و مقرر شد ایران در تدوین پرونده ماسوله از همکاری ایکوموس جهانی پیش از ارسال پرونده نیز بهره ببرد.

پرونده منظر فرهنگی ماسوله برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو، ۲۸ شهریور(۱۹سپتامبر ۲۰۲۳)- در چهل‌وپنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو (UNESCO)، مطرح و بررسی شد، که متاسفانه با مخالفت ایکوموس، موفق به دریافت رأی اعضای کمیته جهانی میراث فرهنگی یونسکو نشد و دیفر (امکان ارسال مجدد پرونده به اجلاس های بعدی پس از رفع نواقص) شد.

ایران در این دوره موفق شد پرونده کاروانسراهای ایرانی را که شامل ۵۴ کاروانسرای تاریخی در ۲۴ استان است، به عنوان بیست و هفتمین اثر میراث ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت و در میان ۱۰ کشور اول کشورهای دارای آثار جهانی ثبت شده قرار بگیرد.

در این دوره همچنین پرونده الحاق جنگل‌های دیزمار به جنگل‌های هیرکانی مطرح شد که بر اساس تصمیم کمیته جهانی مقرر شد این پرونده در قالب پرونده میراث جهانی ارسباران برای یونسکو ارسال شود.