اساسنامه بنیاد پویانمایی ایران
اساسنامه بنیاد پویانمایی ایران تصویب شد 16 آبان 1402

اساسنامه بنیاد پویانمایی ایران تصویب شد

اساسنامه بنیاد پویانمایی ایران در نود و سومین جلسه شورای هنر تصویب شد. به گزارش ستاره هنر، نود و سومین جلسه شورای هنر امروز به ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اعضای آن تشکیل شد. در این جلسه، اساسنامه بنیاد پویانمایی ایران تصویب شد. بر این اساس بنیاد پویانمایی ایران […]