بزرگداشت داریوش مهرجویی فرانسه
بزرگداشت داریوش مهرجویی در فرانسه برگزار می شود 09 آبان 1402

بزرگداشت داریوش مهرجویی در فرانسه برگزار می شود

انجمن تصاویر فرانسه در پاریس، برنامه بزرگداشت داریوش مهرجویی سینماگر تازه درگذشته سینمای ایران را با نمایش فیلم «هامون» برگزار می کند. به گزارش ستاره هنر، انجمن تصاویر فرانسه (le Forum des images) و انجمن سینمای ایران که از درگذشت غم انگیز داریوش مهرجویی و همسرش در ۲۲ مهرماه بسیار اندوهگین هستند، تصمیم گرفتند در […]