به دبیری اسماعیل منصف
برندگان سیزدهمین دوره «ایسفا» معرفی شدند 30 مهر 1402
جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (ایسفا)؛

برندگان سیزدهمین دوره «ایسفا» معرفی شدند

برندگان سیزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (ایسفا) به دبیری اسماعیل منصف در هفت رشته معرفی شدند. به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی جوایز ایسفا، برندگان سیزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (ایسفا) معرفی شدند. جوایز ایسفا پس از سه مرحله داوری که مرحله سوم آن به شکل حضوری و […]