تحریم ایدفا
فلسطین جشنواره «ایدفا» را تحریم می‌کند 22 آبان 1402

فلسطین جشنواره «ایدفا» را تحریم می‌کند

موسسه فیلم فلسطین (PFI) از بیانیه دلجویانه جشنواره «ایدفا» از صنعت فیلم اسرائیل به شدت انتقاد کرد و اعلام کرد که فیلم‌هایش را از جشنواره بیرون می‌آورد. به گزارش ایسنا به نقل از ددلاین، بیانیه موسسه فیلم فلسطین اشاره به عذرخواهی جشنواره ایدفا از اسرائیلی ها در رابطه با شعاری است که معترضان در شب […]