رودبارانی تئاتر
رییس کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر انتخاب شد 15 آبان 1402

رییس کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر انتخاب شد

مریم رودبارانی به عنوان رییس کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر انتخاب شد. به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی کانون روابط عمومی و تبلیغات تئاتر، جلسه هیات مدیره کانون روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر روز گذشته در محل خانه تئاتر برپا شد که در این جلسه با اکثریت آرای اعضای هیات […]