سینماهای پرفروش کشور
کدام سینماها در کشور پرفروش بودند؟ 04 آذر 1402

کدام سینماها در کشور پرفروش بودند؟

سینماهای پرفروش کشور طی یک ماه گذشته مشخص شدند که در این میان سینماهای تهران، شیراز و مشهد بیشترین فروش را داشتند. به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، آمار فروش، تعداد مخاطب و ضریب اشغال ۴۰ سینمای برتر کشور اعلام شد. این سینماها حدود ۶۰ درصد از فروش کل سینماهای […]