مرضیه برومند خانه سینما
مرضیه برومند از دلایل استعفایش از مدیرعاملی خانه سینما نوشت 17 آبان 1402

مرضیه برومند از دلایل استعفایش از مدیرعاملی خانه سینما نوشت

مرضیه برومند در یادداشتی دلایل استعفای خود را از مدیرعاملی خانه سینما توضیح داد. به گزارش ستاره هنر، برومند در متن استعفای خود از سمت مدیرعاملی خانه سینما نوشته است: «من در تاریخ دهم مهرماه از سمت مدیریت عامل خانه سینما استعفا دادم. اما چرا آمدم و چرا رفتم؟ آمدم تا هیئت مدیره را در […]