مهدی میرزائیان
«گاوکش» در عمارت ارغوان/ از ۱۴ آبان ماه 13 آبان 1402
به کارگردانی مهدی میرزائیان؛

«گاوکش» در عمارت ارغوان/ از ۱۴ آبان ماه

نمایش «گاوکش» به کارگردانی مهدی میرزائیان اجرای خود را از ۱۴ آبان ماه در سالن شماره یک عمارت ارغوان آغاز می‌کند. به گزارش ستاره هنر، نمایش «گاوکش» به نویسندگی و کارگردانی مهدی میرزائیان قرار است از فردا یکشنبه ۱۴ آبان ماه اجرای عمومی خود را در سالن شماره یک عمارت ارغوان آغاز کند. این اثر […]