هیات مدیره جدید انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان
جعفر گودرزی رییس انجمن منتقدان سینما باقی ماند 30 آبان 1402

جعفر گودرزی رییس انجمن منتقدان سینما باقی ماند

اولین جلسه هیات مدیره جدید انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران برگزار شد. به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط‌عمومی انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران، اولین جلسه هیات ‌مدیره جدید انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران ظهر روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد. در اولین جلسه […]