معاون اسناد ملّی
انتصاب معاون اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی 07 آذر 1402

انتصاب معاون اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی

سیدهادی موسوی با حکم رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، به عنوان معاون اسناد ملّی این سازمان منصوب شد. به گزارش ستاره هنر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران در حکمی، سید هادی موسوی را به عنوان معاون اسناد ملّی […]