تالارهای مطالعه کتابخانه ملّی ایران به دلیل سمپاشی و پایش محیطی در روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه از ساعت ۱۵ به بعد تعطیل خواهد بود. به گزارش ستاره هنر از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، بر اساس اعلام اداره کل اطلاع رسانی این سازمان، مجموعه تالارهای مطالعه کتابخانه ملّی (عمومی، تخصصی، نشریات، […]

تالارهای مطالعه کتابخانه ملّی ایران به دلیل سمپاشی و پایش محیطی در روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه از ساعت ۱۵ به بعد تعطیل خواهد بود.

به گزارش ستاره هنر از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، بر اساس اعلام اداره کل اطلاع رسانی این سازمان، مجموعه تالارهای مطالعه کتابخانه ملّی (عمومی، تخصصی، نشریات، رقومی، کودکان و نوجوانان، نابینایان، مطالعات زنان، ایرانشناسی و اسلام شناسی) به دلیل سمپاشی دوره ای و پایش محیطی روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه از ساعت ۱۵ به بعد تعطیل است.

فعالیت های این اداره کل از روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه از سر گرفته می شود.

  • نویسنده : ستاره کوشا