انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران با انتشار متنی نکاتی را جهت قرارداد آثار سینمایی برای نمایش در پلتفرم های شبکه نمایش خانگی منتشر کرد. به گزارش ستاره هنر، انجمن تهیه کنندگان مستقل از تهیه‌کنندگان خواست از قراردادهای خارج از چارچوب قواعد حرفه ای خودداری کنند.متن انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران به شرح زیر است:« […]

انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران با انتشار متنی نکاتی را جهت قرارداد آثار سینمایی برای نمایش در پلتفرم های شبکه نمایش خانگی منتشر کرد.

به گزارش ستاره هنر، انجمن تهیه کنندگان مستقل از تهیه‌کنندگان خواست از قراردادهای خارج از چارچوب قواعد حرفه ای خودداری کنند.
متن انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران به شرح زیر است:
« متاسفانه در مواردی شاهد هستیم برخی پلتفرم‌ها تهیه کنندگان را در شرایط خاص قرارداده و اعلام می دارند در صورت عدم موافقت و عدم واگذاری کلیه حقوق از خریداری حقوق نمایش خانگی سرباز می زنند!
انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران از تهیه کنندگان درخواست دارد تحت هیچ عنوان اقدام به قراردادهای خارج از عرف و چارچوب قواعد حرفه‌ای ننمایند.
از این رو در راستای حفظ حقوق تهیه کنندگان سینمایی و پایداری به قراردادهای تیپ و قرارداد آثار سینمایی حهت نمایش در پلتفرم‌ها نکاتی را به تهیه کنندگان سینمایی یادآور می شود:
۱ – تاریخ قرارداد برای نمایش در پلتفرها حداکثر سه سال از آغاز نمایش در شیکه نمایش خانگی است.
۲- در قرارداد به‌ عنوان «انحصاری» حتما توجه فرمایید. ارقام قردادهای انحصاری قطعا بیشتر از قراردادهای غیرانحصاری است و با امضای قرارداد انحصاری حق واگذاری به پلتفرم دیگری را نخواهید داشت.
۳- محدوده جغرافیایی قرارداد فقط داخل کشور است. چنانچه پلنفرم طرف قرارداد مایل به قرارداد در محدوده خارج از کشور هم باشد باید با توجه به درآمد ارزی پلنفرم از آثار سینمایی قرارداد جداگانه‌ای تنظیم شود.
۴- از واگذاری کپی رایت در قراردادها پرهیز شود.کپی رایت فیلم می بایست توسط تهیه کننده و به نام تهیه کننده صورت گیرد، در صورت واگذاری کپی رایت، فیلم به نام پلتفرم ثبت خواهد شد و پلتفرم مالک رایت فیلم خواهد شد.
۵- قرارداد یوتوب به هیچ عنوان وابسته به پلتفرم‌ها نیست و از واگذاری آن به پلتفرمای داخلی خودداری فرمایید. ذکر این نکته قابل توجه است که برخی فیلم ها با بارگذاری در یوتوب امکان فروش و عرضه و حضور جشنواره‌ای در عرصه جهانی را از دست خواهند داد.
۶- از واگذاری حقوق نمایش تلویزیون، هواپیمایی، شبکه های ماهواره‌ای در قراردادها خودداری شود.
۷- پلتفرها ملزم به رعایت حقوق معنوی مولفین، درج نام تهیه کننده و کارگردان بر روی عنوان فیلم می باشند.
۸- هیچ پلنفرمی حق تقطیع ، کوتاه کردن و اضافه کردن و تغییر در آثار سینمایی را ندارد.
۹- تولید مینی سریال از فیلم سینمایی نیاز به قراردادی جداگانه است و هیچ پلنفری نمی تواند بدون اجازه تهیه کننده اقدام به سریال سازی از نسخه سینمایی نماید.
۱۰- قرارداد خرید آثار سینمایی بر مبنای مالکیت صادر شده از سازمان سینمایی است و می بایست هر قرارداد به امضای کلیه مالکین برسد. این بدین معنی است که تهیه‌کنندگان می بایست کلیه سرمایه گذاران را به عنوان طرف قرارداد معرفی نمایند و از پذیرفتن مسئولیت حقوق مالکین در قرارداد خودداری نمایند.
انجمن تهیه کنندگان مستقل از تهیه کنندگان محترم درخواست می‌کند در صورت عدم رعایت هر کدام از نکات اعلام شده ، از امضای قرارداد اکیدا خودداری کرده و انجمن را در جریان گذاشته تا اقدام مقتضی صورت گیرد.بدیهی است تخلفات اعلام شده مورد پیگیری کمیته حقوقی قرار خواهد گرفت.
انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران»