نشانی:تهران-خیابان باباخانلو-کوچه عباس فراهانی پلاک۱۰-واحد۶

تلفن:۷۷۶۱۹۸۶۱

فکس:۷۷۶۳۷۹۲۴

ایمیل: landlady.star2@yahoo.com