این پایگاه خبری واطلاع رسانی با شماره مجوز«۷۷۶۷۸» در تاریخ:۱۳۹۵/۰۲/۲۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان «ستاره هنر» با هدف اطلاع رسانی در راستای رسالت مطبوعاتی در زمبنه های « فرهنگی, هنری » به صورت فارسی و انگلیسی توسط «ستاره کوشا » با عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول تاسیس گردید.

سردبیر: سارا کوشا

خبرنگاران:حسین شیردل-صغری توحیدلو-زهرا کلاته عربی-شیدامهدوی